Overall out look Umarlaki-sztywny komiks internetowy
 
Strona główna -  O co się rozchodzi? -  Kostnica -  Sznury -  Dev Art Doktora J.T. -  G³ówny podejrzany - 
 
» Comics - I've got pictures on my mind - January 15th, 2007, 12:00 am


     Average Rating: 3.00

     "

Author Comments:

Advertisement, July 22nd, 2018, 10:48 pm

Post A Comment

User Comments:

Trucizna (Guest), January 15th, 2007, 8:26 am


Ha! Pierwsza! Nie zrozumia³am 1 kadru... Ale mogê siê wyt³umaczyæ, mój umys³ po matematyce i polskim gwa³townie siê wy³±cza, lub mocno zwalnia...
Poza tym, niez³a robota.
Pozdrawiam - Trucizna


Alvarro (Guest), January 15th, 2007, 8:36 am


Dla mnie wszystko jest jasne:na pierwszym kadrze jatka Franka, który potem ka¿e spojrzeæ na to pozytywnie, co skutkuje przes³odzon¹ wersj¹ rzeŸni...
Dobra robota-dla mnie bomba ;)


Ró¿yk (Guest), January 15th, 2007, 9:45 am


Hmm.. System Of A Down - Pictures ?


Morfiniasta (Guest), January 15th, 2007, 2:47 pm

:D
Zawsze myœla³am, ¿e zombie to tak bardziej mózgi wtrynia... A za cia³o tak sobie chwyta, ¿eby unieszkodliwiæ kolesia :P Albo poprostu ich têpota spowodowa³a, ¿e nie wiedz¹ gdzie g³owa... Ale w koñcu odchodzimy od stereotypów!!!

boo.mylog.pl


The_VeX (Guest), January 17th, 2007, 10:04 am


Perfekt


Mower (Guest), January 22nd, 2007, 3:31 pm


pierwsssszy kadr.... ssssmakowity, my pricelesss.. i ten napis MIÊSssssO xd
z±bki ma przeurocze.


Post A CommentPowered by Smackjeeves.com ||