Overall out look Umarlaki-sztywny komiks internetowy
 
Strona główna -  O co się rozchodzi? -  Kostnica -  Sznury -  Dev Art Doktora J.T. -  G³ówny podejrzany - 
 
» Comics - W³adca much - January 19th, 2007, 1:51 pm


     Average Rating: 4.50

     "

Author Comments:

Advertisement, July 22nd, 2018, 11:03 pm

Post A Comment

User Comments:

Ró¿yk (Guest), January 19th, 2007, 5:58 pm


Meeee..


Thom (Guest), January 20th, 2007, 6:36 am


Psychodela :D Like it ;) Dobra robota


Timya, January 20th, 2007, 12:44 pm


mee..?


gibas (Guest), January 20th, 2007, 2:29 pm


mee! xD


Ró¿yk (Guest), January 21st, 2007, 4:36 am


Mee Mee Mee ? :]


Mik (Guest), January 22nd, 2007, 3:41 am


Witamy w gronie psychopatów ;)
meeee!


Paladyn Elthan Tir'Eivira (Guest), January 22nd, 2007, 10:58 am

Godlike
JT, od pewnego czasu czytuje "Umarlaki". Twoje rysunki s± genialne. Ciekaw jestem sk±d czerpiesz inspiracje. Ciesze siê, ¿e "Umarlaki" nie s± kolejnym humorystycznym komiksem internetowym, tylko siêgaj± o wiele g³êbiej do ludzkiej psychiki. Wcze¶niej udowodni³e¶, ¿e mo¿na jednocze¶nie wy¶miaæ rzeczywisto¶æ, a jednocze¶nie zmusiæ do zastanowienia siê nad ni±. Masz wieczny szacunek u mnie:-).


Lucynka (Guest), January 22nd, 2007, 3:35 pm

meee
psycho;)... J.T, twoje prace robi± siê coraz lepsze.


Ghost (Guest), January 22nd, 2007, 3:35 pm

meeeee
Muahahahah :)
Czyli wszyscy jeste¶my psycholami :D


Ró¿yk (Guest), January 23rd, 2007, 3:05 pm


Ghost... To mo¿liwe :P


Lucynka (Guest), January 25th, 2007, 2:58 pm

meeeee
A i owszem;). Staliœmy siê nimi z chwil¹ kiedy zaczeliœmy rozwa¿aæ dzie³a J.T;].J.T jest genialny :D


Drone (Guest), January 26th, 2007, 3:48 am


Niepokojace... :P


sss (Guest), January 28th, 2007, 2:04 pm

sss
kooomikssssssssss


nero (Guest), April 7th, 2007, 1:37 pm


ja...owca? my¶la³am, ¿e Nero, zobiak...albo Palpcio :((


Post A CommentPowered by Smackjeeves.com ||