Overall out look Umarlaki-sztywny komiks internetowy
 
Strona główna -  O co się rozchodzi? -  Kostnica -  Sznury -  Dev Art Doktora J.T. -  G³ówny podejrzany - 
 
» Comics - Edukacja - January 29th, 2007, 12:00 am


     Average Rating: 5.00

     "

Author Comments:

Advertisement, July 22nd, 2018, 11:08 pm

Post A Comment

User Comments:

P'Free (Guest), January 29th, 2007, 2:49 am


Wymowne...


wilcz (Guest), January 29th, 2007, 3:26 am

aj
nie ¿eby coœ... ale widzia³am zdjêcia z takiej domowej "operacji". s³odkie, s³odkie...


Ró¿yk (Guest), January 29th, 2007, 4:21 am


Ciekawe.. I co ? I znowu wina biednego Lucyferka ? ;p :)


wou (Guest), January 29th, 2007, 3:45 pm

by³o
odgrzewany kotlet?


Liberator (Guest), January 30th, 2007, 9:26 am

nice
True, true. Dosadne i prawdziwe ;] A¿ nie wiadomo czy ¶miaæ siê czy p³akaæ, ¿e naprawdê mo¿na spotkaæ takich debili.


Slav (Guest), January 30th, 2007, 2:22 pm


Wiêcej Pana Diab³a!!!!!


JuSa (Guest), January 30th, 2007, 3:48 pm


To co powiem jest bezsensu i ma³o filozoficzne...ŒWIÊTOKRADSTWO!


JuJu (Guest), February 8th, 2007, 8:58 am


Wiecej Pana ¯yletki ^^


Ghost (Guest), February 12th, 2007, 4:17 pm


Pan Fiutek by³ i Pana Fiutka nie ma :D
Genialne jak zwykle :)


;/ (Guest), February 16th, 2007, 11:03 am


ciekawe kiedy bedzie nowy komiks


Nathaniel (Guest), February 17th, 2007, 3:51 am


Hmmmm... Nie chcia³bym popêdzaæ mistrza ale tak od d³u¿szego czasu tu zagladam t troche mi siê nudno robi kiedy po raz który¶ z kolei patrzê na ten sam odcinek... Kiedy dasz co¶ nowego?


Post A CommentPowered by Smackjeeves.com ||