Overall out look Umarlaki-sztywny komiks internetowy
 
Strona główna -  O co się rozchodzi? -  Kostnica -  Sznury -  Dev Art Doktora J.T. -  G³ówny podejrzany - 
 
» Comics - Z³e drzwi - March 12th, 2007, 5:37 pm


     Average Rating: None

     "

Author Comments:

J.T., March 12th, 2007, 5:46 pm


"Ja wiem i ty wiesz wiemy ze my
Wiemy co dzieje siê naprawdê a co siê tylko œni
Ja wiem i ty wiesz wiemy ¿e my
Wiemy co dzieje siê naprawdê a co siê tylko œni
Wiemy ¿e dzieje siê czasem dobrze czasem Ÿle
Czasem nic nie dzieje siê
Wiemy ¿e dzieje siê tak jak samo tego chce wszystko dzieje siê

Ja wiem i ty wiesz wiemy ¿e my
Wiemy co dzieje siê naprawdê a co siê tylko œni
Ja wiem i ty wiesz wiemy ¿e my
Wiemy co dzieje siê naprawdê a co siê tylko œni
Wiemy ¿e ¿ycie to chwile szczêœcia i problemy
Wiemy i rozumiemy jak ¿yæ i czego chcemy wiemy
Ponadto co jest w ¿yciu dane nam nic nie dostaniemy
Wiec nie pragniemy i nie oczekujemy

Taka prawda
Wiêc lepiej naucz siê w zgodzie z ni¹ ¿yæ
I zapamiêtaj
Jest jak jest nie jak powinno byæ"

Pom Pom
By: Indios bravos
Advertisement, June 21st, 2018, 4:40 pm

Post A Comment

User Comments:

Nathaniel (Guest), March 13th, 2007, 10:12 am


Wiersz na tle tego obrazka robi fenomenalne wra¿enie...


Vigor (Guest), March 13th, 2007, 12:30 pm


ta, tekst Indios Bravos jest fenomenalny


Alvarro (Guest), March 13th, 2007, 1:37 pm


"Ale to ju¿ by³o"...
Powtórka z rozrywki...? ;]na starym adresie by³ identyczny obrazek z identycznym tekstem.


toxi (Guest), August 30th, 2007, 4:51 pm


ale to nie ejst wiersz tylko piosenka ;]


Post A CommentPowered by Smackjeeves.com ||