Overall out look Umarlaki-sztywny komiks internetowy
 
Strona główna -  O co się rozchodzi? -  Kostnica -  Sznury -  Dev Art Doktora J.T. -  G³ówny podejrzany - 
 
» Comics - ?/? - April 13th, 2007, 4:21 pm


     Average Rating: None

     "

Author Comments:

Advertisement, June 21st, 2018, 4:45 pm

Post A Comment

User Comments:

Vigor (Guest), April 15th, 2007, 4:51 am


wyjatkowo dobry ep


J.T., April 15th, 2007, 6:34 am


Dziêki Vi, wasze zdanie sie bardzo dla mnie liczy


maupa (Guest), April 16th, 2007, 12:27 pm


chyba nie czajeee.....


Vigor (Guest), April 16th, 2007, 4:17 pm

moja wersja
gitek ma koszmar. budzi sie. mysli. wyciaga haczke i kmini. trzyma haczke i kwiata i kmini nad nimi. tu moja rozkminka; haczka spulchniasz ziemie aby roslinom latwiej i zdrowiej sie roslo. gitek widocznie lubi zycie i nature skoro rozkminia to narzedzie w nieagresywny sposob i zestawia je z kwiatkiem


J.T., April 18th, 2007, 7:45 am


Yup, moze nie ca³kiem tak smao to widzê, ale ca³a checa obraca siê tutaj w³asnie wokó³ pytania tego. Broñ czy jednak kwiatek? Nie wiem czy uda³oby sie Gitkowi rozkminiæ to w nieagresywny sposób, ale mam cich± nadziejê, ¿e jednak uda mu sie to.
Ale jednak pytanie, czy z tyloma problemami jakimi musi stawiæ czo³o we ¶nei poradzi sobie kwiatkeim, czy jednak sko¿ysta z broni?


W³osy mnie bol± (Guest), April 18th, 2007, 10:55 am


Co¶ jakby ewolucja stylu... co do warstwy merytorycznej: ¶rednio mi pasuje konkluzja przedstawiona ostatecznie przez J.T... Jako¶ tak na si³ê. Nie tak wygl±da pacyfizm i inne takie bzdety...


Vigor (Guest), April 20th, 2007, 11:28 am


a kto tutaj mowi o pacyfizmie...


lobik (Guest), May 2nd, 2007, 3:18 pm

xcv
chaotyczne ale ok byly lepsze, fajna mimika jak placze w k3


buŸka (Guest), May 11th, 2007, 6:07 pm

....
Od kiedy tylko pamiêtam ogl¹dam // czytam te komiksy... jesteœ niezwyk³y !


nero (Guest), July 5th, 2007, 6:02 am


ma sny podobne do moich..


Post A CommentPowered by Smackjeeves.com ||