Overall out look Umarlaki-sztywny komiks internetowy
 
Strona główna -  O co się rozchodzi? -  Kostnica -  Sznury -  Dev Art Doktora J.T. -  G³ówny podejrzany - 
 
» Comics - 3!!! - May 13th, 2007, 6:50 am


     Average Rating: None

     "

Author Comments:

Advertisement, July 22nd, 2018, 11:01 pm

Post A Comment

User Comments:

Rallat (Guest), May 13th, 2007, 9:22 am

???
No dobra...
Ale o co kaman? :P:P


Bambus (Guest), May 13th, 2007, 1:03 pm


Jesli sie nie myle to 3 lat dzia³alnoœci umrlaków. Zycze 3 kolejnych i czeœciejszych aktualizacji!


Rallat (Guest), May 13th, 2007, 1:16 pm

ups
Tak to jest, jak siê najpierw ogl¹da komiks i komentuje, a potem sie dociera do wyjaœnienia jego genezy... :)
Do³¹czam siê do ¿yczeñ i ¿ycze czêstrzych aktualizacji... ;]


Wlosy mnie bola (Guest), May 15th, 2007, 12:08 pm


Dlugo zajelo panu rysowanie tej trojki... ;] Niemniej jednak aczkolwiek nalepszego na trzeci roczek dzialalnosci, duzo aktualek, tanich flamastrow i pomyslow zapylajacych w kolko po podlodze ze tylko lapac i rysowac.


Post A CommentPowered by Smackjeeves.com ||