Overall out look Umarlaki-sztywny komiks internetowy
 
Strona główna -  O co się rozchodzi? -  Kostnica -  Sznury -  Dev Art Doktora J.T. -  G³ówny podejrzany - 
 
» Comics - Guest strip by Godai - May 17th, 2007, 10:00 pm


     Average Rating: None

     "

Author Comments:

J.T., May 13th, 2007, 7:08 am


Autorem tego paska jest Godai, który zrobi³ go z okazji 3lecia sztywniaków.
Jego stuff mo¿na obejrzeæ pod adresem:
http://www.worlds-nest.com/
Advertisement, June 21st, 2018, 4:43 pm

Post A Comment

User Comments:

mc.owiec (Guest), May 18th, 2007, 6:03 am

uhm.
godai...za du¿o 4chana, ch³opie ;p


Fayolka (Guest), June 3rd, 2007, 2:37 pm

ble!
Obra¿am siê! Haley Joel Osment to mój ulubiony aktor.
I tak Cie kocham xPP


anna (Guest), July 9th, 2008, 2:28 pm

FSNFqoFFiaNOJlOdwgc
uBESQ9 gghjyuy


Russo (Guest), September 23rd, 2008, 5:39 am

SkDz4n Hello
I am Russo

SkDz4n Hello
I am Russo


Post A CommentPowered by Smackjeeves.com ||