Overall out look Umarlaki-sztywny komiks internetowy
 
Strona główna -  O co się rozchodzi? -  Kostnica -  Sznury -  Dev Art Doktora J.T. -  G³ówny podejrzany - 
 
» Comics - Obiad - June 2nd, 2007, 12:45 pm


     Average Rating: None

     "

Author Comments:

Advertisement, June 21st, 2018, 4:40 pm

Post A Comment

User Comments:

skar¿a (Guest), June 2nd, 2007, 12:57 pm


pierwsze skojarzenie - soilsbury toastboy ;D dobre dobre.


Devil (Guest), June 2nd, 2007, 3:06 pm


Pasek genialny))

ale nadal budowa sttrony pora¿±,
Lepszy byl wczesniejszy uk³ad strony


¯elazko (Guest), June 3rd, 2007, 6:36 am


ooo...
bardzo przefajne.


Tameo (Guest), June 3rd, 2007, 10:56 am


Nic innego, ni¿ g³osowaæ...


black13frieday (Guest), June 7th, 2007, 1:38 am

khihihihi
dobre, nie ma to jak przygladac sie matkom co dbaja o swoje dzieci XD


wrq (Guest), June 11th, 2007, 9:14 am


wg mnie to tylko potwierdza regu³ê, ¿e ka¿de zboczenie ma jakie¶ pod³o¿e, w tym wypadku -emocjonalne, jakie¶ zboczenie z dzieciñstwa, ¿e smak ludzkiej skóry przypomina ro¶liny(tutaj kwiatek)... czekaj±c przy stole go¶ciowi przypomnial sie kwiatek... wiêc poliza³ sie po rêce, w moim mniemaniu jest to powi±zane :)
poszed³ do kuchni...a tam martwa mamusia.. bierze widelec, wyci±ga g³owê... prubuje( tak samo jak z rêk±...) i od razu mu sie kojarzy z kwiatkiem...tak samo jak wczesniej... moze jakis uraz z dzieciñstwa, ¿e kazdy posilek byl np przy stole na ktorym byl wazon z fioletowym kwiatkiem? ... wiele jest mozliwosci :)


wrq (Guest), June 21st, 2007, 7:39 am

...
teraz mnie ol¶ni³o! :D
zanim on pow±cha³ rêkê, i przypomnia³y mu sie kwiatki, to podrapa³ siê po kroczu( nie widaæ- tylko domys³:P) , i w³a¶nie ten zapach mu przypomina kwiatka...
smak zw³ok swojej matki tak¿e... wiêc mo¿na by przyj±æ ¿e jest kanibalem? sado-masochist±?a mo¿e nekrofilem? :)


nero (Guest), July 3rd, 2007, 3:03 pm


o matko, co ty za filmy ogl±dasz:D


Gundross (Guest), October 21st, 2007, 2:05 am

ulubiony
mhm to mój ulubiony strip;p
Polecam filozofiê na studia


Post A CommentPowered by Smackjeeves.com ||