Overall out look Umarlaki-sztywny komiks internetowy
 
Strona główna -  O co się rozchodzi? -  Kostnica -  Sznury -  Dev Art Doktora J.T. -  G³ówny podejrzany - 
 
» Comics - Gdy odleciały gołębie... - November 17th, 2006, 4:05 pm


     Average Rating: None

     "

Author Comments:

Advertisement, June 21st, 2018, 4:40 pm

Post A Comment

User Comments:

gietse (Guest), January 21st, 2007, 6:50 pm

Numer
Nie, żebym się czepiał ale 128 nie jeździ pod MTK :P


J.T., February 3rd, 2007, 5:44 pm


Numer nie mia³ nzaczenia, tutaj. Pozatym nie wiem jak w KAtowicach jeŸdz¹ dokladnie autobusy, wiêc mój b³¹d :)


ww` (Guest), June 4th, 2007, 5:15 pm

hhh
nie smaczne!!!!!!! to ludzka tragedia, a ty j± wykorzystujesz


J.T., June 8th, 2007, 9:41 am

Re: ww
Owszem ludzka tragedia. Nie nie wyko¿ystujê jej, niby w jaki sposób? Gdzie widzisz tutaj wyko¿ystanie? Ja to tylko skomentowa³em internauto. Nic wiêcej. Temu wszystkiemu mo¿an by³o zapobiec


madziunia (Guest), February 15th, 2008, 12:06 pm

mocne
naprawdê mocne. porusza. nawet teraz.


Post A CommentPowered by Smackjeeves.com ||