Overall out look Umarlaki-sztywny komiks internetowy
 
Strona główna -  O co się rozchodzi? -  Kostnica -  Sznury -  Dev Art Doktora J.T. -  G³ówny podejrzany - 
 
» Comics - Polska głupcze! - November 17th, 2006, 4:30 pm


     Average Rating: None

     "

Author Comments:

Advertisement, July 22nd, 2018, 11:04 pm

Post A Comment

User Comments:

ehhh (Guest), December 13th, 2006, 7:07 am

PONIZEJ DNA
tekst o chomikach ponizej dna... :/
w angli... hmmm nie trzeba wyjezdzac z Poslki zeby sobie godnie zyc i zarabiac powiedzmy 10 tys (na wejscie w wieku 21 lat)...


gruchot (Guest), December 14th, 2006, 12:52 pm

patriotyzm
kogo chcesz oszukac moj patriotyczny poprzedniku? :D


Bloodgod (Guest), April 26th, 2007, 2:56 pm


10 tysiêcy w polsce... buahahahahaha XDDDDD


oszfak (Guest), June 25th, 2007, 5:33 am

sratytaty
co do Pana 'ehh-jestem patriot± z LPRu i bêdê siê z tob± spieraæ o swoje ma³e prywatne urojenia choæby¶ mia³ racjê' - ka¿dy my¶li to co my¶li, a to co powy¿ej podziwiamy, to zdanie pana J.T.
Jak siê nie podoba, to PAPA - tam s± drzwi ...


Post A CommentPowered by Smackjeeves.com ||