Overall out look Umarlaki-sztywny komiks internetowy
 
Strona główna -  O co się rozchodzi? -  Kostnica -  Sznury -  Dev Art Doktora J.T. -  G³ówny podejrzany - 
 
» Comics - Wafel pokoju - December 23rd, 2006, 2:35 pm


     Average Rating: 4.00

     "

Author Comments:

Advertisement, July 22nd, 2018, 11:05 pm

Post A Comment

User Comments:

Lucy (Guest), December 23rd, 2006, 4:13 pm

:D
Niez³e, niez³e, choæ bywa³o lepiej;). Weso³ych œwi¹t wszystkim fanom Umarlaków:))


Ró¿yk (Guest), December 23rd, 2006, 6:02 pm


Heh.. wafel :)


Adger (Guest), December 23rd, 2006, 6:14 pm


Ten wafel mnie rozwali³ :] A tekst NDK te¿, prawda? Czy Vava..? Czy tylko mi siê wydaje? nie spaæ od szóstej nie jest dobrze.


Timya, December 24th, 2006, 3:26 am


Wafel mnie powali³ :) Wszystkiego gnij±cego Umarlakom ;*


J.T., December 24th, 2006, 5:53 pm

Adger--->
Tekst jest z Vavamuffin, poprzerabiany z deczka. Ano nie jest zdrowo tak siedzieæ d³ugo :D


Bele (Guest), December 25th, 2006, 5:24 am


Fajny krakers :D


Post A CommentPowered by Smackjeeves.com ||