Overall out look Umarlaki-sztywny komiks internetowy
 
Strona główna -  O co się rozchodzi? -  Kostnica -  Sznury -  Dev Art Doktora J.T. -  G³ówny podejrzany - 
 
» News Archives - Komiksowa gangsta

January 19th, 2007, 11:56 am

Komiksowa gangsta

Z ciekawych wiadomo¶ci: Zebrali¶my siê w kilka osób z netkomiksowego pó³¶wiatka i za³o¿yli¶my pierwszy w Polsce kolektyw komiksów internetowych- czyli "Net kolektyw".
W doborowej ekipie s± m³odzi (w wiêkszo¶ci), zdolni (to zdecydowanie wszyscy), i chêtni (z tym ro¿nie bywa twórcy

Zbijanie takiej ilo¶ci twórczej energii do kupy nie nast±pi³o tylko po to, ¿ebysmy siê smyrali pytkami po szyjach, ale ¿eby zmontowac co¶ wiêkszego. Obecnie siedzimy nad wspólnym projektem, którego na pewno poczujecie w swoich d³oniach w nie tak dalekiej przysz³o¶ci.

Stay tuned for more of this stroy!


Comments:

Ró¿yk (Guest), January 19th, 2007, 12:44 pm


Hmm.. Czy¿by nasi wspaniali webkomiksiarze wydawali komiks na papierze ? :]

, January 19th, 2007, 2:08 pm


POLAK O__o witaj! oh! witaj! dziecie chaosu:D

Bele (Guest), January 20th, 2007, 11:03 am

Funky town
Nie, JT! Nie odpowiadaj na to pytanie! :DPowered by Smackjeeves.com ||