Overall out look Umarlaki-sztywny komiks internetowy
 
Strona główna -  O co się rozchodzi? -  Kostnica -  Sznury -  Dev Art Doktora J.T. -  G³ówny podejrzany - 
 
» News Archives - Na WSK

March 16th, 2007, 1:58 pm

Na WSK

Okej, jutro udajemy siê wraz z cz³onkami Netkolktywu na Warszawskie Spotkania Komiksowe gdzie najprawdopodobniej bêdzie mo¿na kupiæ nasz zin komiksowy (o ile drukarnie nie nawali, co jest bardzo mo¿liwe, ale jestesmy dobrej nadzieji).

Bêdziemy mieli specjalne plakietki wiêc bêdzie mo¿na siê tam wszystkiego od nas dowiedzieæ. Wkrótce na stronie net kolektywu informacje bêda w jaki sposób mo¿an zamówiæ poczta egzempla¿ zina.

Do us³yszenia


Comments:

Alex (Guest), March 25th, 2007, 3:27 pm

Aaa!
To w "Kostnicy" s± rysunki! Dobrze wiedzieæ :D haha

nero (Guest), March 31st, 2007, 6:15 am

??
i jak by³o??Powered by Smackjeeves.com ||