Overall out look Umarlaki-sztywny komiks internetowy
 
Strona główna -  O co się rozchodzi? -  Kostnica -  Sznury -  Dev Art Doktora J.T. -  G³ówny podejrzany - 
 
» News Archives - Têcza za oknem

October 24th, 2007, 2:33 pm

Têcza za oknem

Kolory, kolory, kolory wszêdzie!
¯yj kolorowo
Prze¿yj ka¿dy z nich!


Comments:

Muchi (Guest), October 29th, 2007, 10:01 am

Fiolet
hmm móg³ by byæ fioletowy a to by³ by pewnie poranek na kacu po koncercie w NO Mercy :>
Fajny pasek jak zwykle

nero (Guest), October 31st, 2007, 10:45 am


no nareszcie:D
u mnie czerwony powoduje eksplozjê mózgu...Powered by Smackjeeves.com ||